Hem Intressekö Historik Karta Kontakt Kalender Program För medlemmar Länkar Reportage

Intresselistan

Enklaste sättet för att anmäla sig till vår intresselista är att skicka ett mejl till tantosodrako@hotmail.com eller ring Marianne Wathén-Erixon på mobilnummer: 070- 436 32 68, så skickar vi intresseblankett och instruktioner. OBS! man måste vara myndig (18 år) vid anmälan/inbetalningstillfället.

När du anmält dig till vår intresselista antecknas ditt namn på en numrerad lista. Du får en köplats utifrån det datum du betalat in registreringsavgiften. Därefter kommer du sedan att sakta men säkert avancera i kön.

Årsavgiften för en plats på intresselistan är för närvarande 50 kronor. Vi skickar ut information varje år om när inbetalning av årsavgift ska ske, samt plats i kön. Det är upp till den köande att informera om adressändring eller om man vill lämna kön.

Vi har år 2020 omkring 580 personer på intresselistan. Listan ökar med cirka 30 personer varje år. Vi har 110 lotter och förmedlar i snitt 4 lotter per år. Det innebär att kötiden för någon som ställer sig i kö nu är omöjlig att beräkna. Vi kan inte garantera att någon som ställer sig i kön i dag kommer få möjlighet att arrendera en lott i Södra Tantolunden.

Vi har som regel att inte neka någon att stå på vår intresselista. Bedömningen om lämplighet sker i samband med att någon får ett erbjudande. Huvudregeln att den som har längst kötid får ett erbjudande först. Men vi måste ytterst se till föreningens bästa varför det i undantagsfall kan vara så att vi kan neka den köande en kolonilott.

Utöver din plats på intresselistan gäller följande:

1. Personen som erbjuds en kolonilott måste ha fysiska förutsättningar att sköta tomten och vara aktiv under våra gemensamma arbetsplikter.

2. Personen som erbjuds en kolonilott måste vara skriven i Stor Stockholm.

3. Personen som erbjuds en kolonilott får inte ha tillgång till annan odlingsmöjlighet, till exempel villatomt, sommarbostad eller annan kolonilott.

4. Person som styrelsen befarar kan störa föreningens syfte och mål kan nekas att få en kolonilott.

5. Kötid får ej överlåtas till annan person

tantosodrako@hotmail.com