Hem Intressekö Historik Karta Kontakt Kalender Program För medlemmar Länkar Reportage

För medlemmar

Här kan du som medlem i föreningen hitta regler för internkö och internbyte. Du kan även hitta hur du gör när du ska söka byggnadslov och rivningslov. Här kan du ladda ner ordningsföreskrifterna som finns för koloniområdet. Det är pdf-filer eller word-filer.

Internkö och internbyte (pdf-fil, 12 kB, öppnas i nytt fönster)


Bygga nytt elle bygga om

Att bygga i Södra Tantolundens koloniförening (pdf-fil 150 kB, öppnas i nytt fönster)

Byggnadslov och rivningslov:
Hämta blankett (extern länk - Stockholms stad, öppnas i nytt fönster)

SBK Bygglov för kolonistugor information (extern länk, öppnas i nytt fönster)

SBK Folder - Bygglov för kolonister (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Råd från konsumentverket angående att anlita hantverkare (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Riktlinjer Tantolunden från Stadsmuseet i Stockholm (pdf-fil 750 kB, öppnas i nytt fönster)


Ordningsförekrifter

Ordningsföreskrifter (pdf-fil, 16 kB, öppnas i nytt fönster)

Lås för grindar (ellås) som gör att vattenansvariga kan gå in på tomten vid vattenproblem finns hos: Nybergs lås, Döbelsgatan 67 B, 673 27 34 eller 673 27 89

Vill du ta kontakt med styrelsen?
Maila till: tantosodrako@hotmail.com så kommer någon i styrelsen ta kontakt med dig.