Hem Intressekö Historik Karta Kontakt Kalender Program För medlemmar Länkar Reportage

Förtroendevalda Södra Tantolundens koloniträdgårdsförening 2020

Styrelsen

Kvartersombud

Festkomittén

Byggnadsrådgivare

Ordförande
Marianne Wathén-Erixon
Kvarter 1
Solveig Eriksson Diana Saksala


Elisabeth Fischier

Paula Nyström
       
Vice ordförande
Hans Näreskog

Kvarter 2
Bernt Gustavsson
Ingalill Norrby

Nina Rahm
Thomas Melin

Siegfried Heim
     

Flaggansvarig

Kassör
Jan Friberg
Kvarter 3
Tarja Gonzales
Karin Hökby
Magda Tordenmalm
Stefan Tordenmalm
Sören Jonsson
     

Värderingskommitté

Sekreterare
Urban Ryadal
Kvarter 4
Jörgen Persson
Ulrika Eriksson Nilfors
Charlotte Ahlgren
Marianne Wathén-Erixon
       
Ledamot
Monica Ekstedt
Kvarter 5
Annika Sylvan
Kristina Gahlin
Randi Johansen
Hans Näreskog
       
Ledamot Kristina Gahlin Kvarter 6A
Maria Käcke

Divora Marques Flores

Urban Ryadal
       
Ledamot Anders Graham Paulsson
Kvarter 6B
Leif Hansen

Ingrid Lewin

Paula Nyström
       
Suppleanter
Ulla Wihlman
Maria Hammar


Kvarter 7
Mona Näreskog
Susanne Tatti

Ingalena Persson

Ulla Wihlman
   

Hemsidan

 
Suppleanter
Gunilla Persson
Bernt Gustavsson

Kvarter 8
Gunilla Wrethagen
Anders Engholm Johansson

webbansvarig
Marianne Wathén-Erixon
Monika Ekstedt
       
Studieorganisatör
Kristina Gahlin

Kvarter 9
Minna Ascanius
Kjell Furberg

Tekniskt ansvarig
Webbsidan
Anna Ström
Medlemsregister
Ulla Wihlman
      Materialförvaltare
Revisorer
Hanna Westberg
Saila Zetterberg

Redaktör
Anna Ström
Leif Erixon
Bernt Gustavsson
       
       

Odlingsråd

Tillsyn vatten

Valberedning

 

Eva Kilman Bo Belin Anna Bjertsjö Rennerman  
       
Agneta Friberg Robert Käcke Ingalena Persson  
       
Mina Ascanius Anders Engholm Johansson
Birgitta Halldén  
       
       
       

Vill du ta kontakt med styrelsen?
Maila till: tantosodrako@hotmail.com så kommer någon i styrelsen ta kontakt med dig.