Hem Intressekö Historik Karta Kontakt Kalender Program För medlemmar Länkar Reportage

Förtroendevalda Södra Tantolundens koloniträdgårdsförening 2018

Styrelsen

Kvartersombud

Festkomittén

Byggnadsråd

Ordförande
Marianne Wathén-Erixon
Kvarter 1
Birgitta Halldén

Sammankallande
Eva Ahlinder

Paula Nyström
       
Vice ordförande
Lars Bergström
Kvarter 2
Bernt Gustavsson
Ingalill Norrby

Nina Rahm
Thomas Melin

Siegfried Heim
     

Flaggansvarig

Kassör
Jan Friberg
Kvarter 3
Tarja Gonzales
Karin Hökby
Maria Hammar
Anders Graham Paulsson
Sören Jonsson
     

Värderingskommitté

Sekreterare
Urban Ryadal
Kvarter 4
Jörgen Persson
Saila Zetterberg
Mona Näreskog
Marianne Wathén-Erixon
       
Ledamot
Monica Ekstedt
Kvarter 5
Annika Sylvan
Randi Johansen
Lars Bergström
       

Ledamot
Hans Näreskog

Kvarter 6A
Maria Käcke

Elisabeth Fischier
Divora Marques Flores

Urban Ryadal
       
Suppleant
Ulla Wihlman
Kvarter 6B
Leif Hansen

Nina Labbart Grosjean
Ingrid Lewin

Paula Nyström
       
Suppleanter
Gunilla Persson
Bernt Gustavsson
Kvarter 7
Ragna Nilsen

Lena Edander
Susanne Tatti

Ingalena Persson
    Hemsidan  
Studieorganisatör
Kristina Gahlin

Kvarter 8
Gunilla Wrethagen/
Anders Engholm Johansson

webbansvarig
Marianne Wathén-Erixon
Monika Ekstedt
       
Biträdande
studieorganisatör
Ingalena Persson

Kvarter 9
Minna Ascanius

Tekniskt ansvarig
Webbsidan
Anna Ström
 
       
Medlemsregister
Ulla Wihlman

Redaktör
Anna Ström
 
       
       

Odlingsråd

Tillsyn vatten

Valberedning

 

Eva Kilman Bo Belin Anna Bjertsjö Rennerman  
       
Agneta Friberg Robert Käcke Ingalena Persson  
       
Mina Ascanius Anders Engholm Johansson
Gunilla Wrethagen  
       
       
       

Vill du ta kontakt med styrelsen?
Maila till: tantosodrako@hotmail.com så kommer någon i styrelsen ta kontakt med dig.