Hem Intressekö Historik Karta Kontakt Kalender Program För medlemmar Länkar Reportage

Förtroendevalda Södra Tantolundens koloniträdgårdsförening 2017

Styrelsen

Kvartersombud

Festkomittén

Byggnadsråd

Ordförande
Marianne Wathén-Erixon
Kvarter 1
Birgitta Halldén

Sammankallande
Salia Zetterberg

Paula Nyström
       
Vice ordförande
Lars Bergström
Kvarter 2
Bernt Gustavsson

Mona Näreskog

Siegfried Heim
     

Flaggansvarig

Kassör
Jan Friberg
Kvarter 3
Tarja Gonzales
Karin Hökby
Maria Hammar
Anders Graham Paulsson
Sören Jonsson
     

Värderingskommitté

Sekreterare
Urban Ryadal
Kvarter 4
Stig Esberg
Ulla Wihlman Marianne Wathén-Erixon
       
Ledamot
Monica Ekstedt
Kvarter 5
Annika Sylvan
Randi Johansen
Prisana Thongsoon
Ralf Hedström
       

Suppleant
Gunilla Persson

Kvarter 6A
Maria Backlund

Elisabeth Fischier
Bernt Gustavsson

Urban Ryadal
       
Suppleant
Kristina Gahlin
Kvarter 6B
Leif Hansen

Nadja Labbart Grosjean

Paula Nyström
       
Suppleant
Eva-Karin Björk
Kvarter 7
Ragna Nilsen

Ingrid Newman
Lena Edander

Ingalena Persson
    Hemsidan  
Studieorganisatör
Kristina Gahlin

Kvarter 8
Gunilla Wrethagen/
Anders Engholm Johansson

webbansvarig
Marianne Wathén-Erixon
Monika Ekstedt
       
Biträdande
studieorganisatör
Ingalena Persson

Kvarter 9
Minna Ascanius

Tekniskt ansvarig
Webbsidan
Anna Ström
Lars Bergström
       
Medlemsregister
Ralf Hedström

Redaktör
Anna Ström
 
       
       

Odlingsråd

Tillsyn vatten

Valberedning

Jubileumskommitté

Eva Kilman Bo Belin Anna Bjertsjö Rennerman Sammankallande
Gunilla Persson
       
Agneta Friberg Robert Käcke Emma Magnusson Monika Ekstedt
       
Mina Ascanius Anders Engholm Johansson
Magnus Bjertsjö Susanne Tatti
       
    Åsa Lundén Nina Rahm
       

Vill du ta kontakt med styrelsen?
Maila till: tantosodrako@hotmail.com så kommer någon i styrelsen ta kontakt med dig.